Moje čtenářské konto

 Přihlášení ZDE

  1. K čemu slouží Moje čtenářské konto

Po přihlášení do svého čtenářského konta vidíte, které knihy máte půjčené, kdy je máte vrátit, máte možnost si výpůjčku prodloužit (pokud na titul nečeká další čtenář), případně si prohlížet historii svých vypůjček.

  1. Jak se přihlásím do svého čtenářského konta
  • zadejte číslo Vaší průkazky
  • zadejte PIN (čili datum narození ve formátu RRMMDD)

RR   = poslední dvojčíslí roku narození
MM = měsíc narození ve tvaru dvojčíslí (př. červen=06)
DD   = den narození ve tvaru dvojčíslí (př. 5. = 05)

Příklad: datum narození 5.6.2002
PIN:       020605

  • stiskněte tlačítko ODEŠLI

 

  1. Jak si zarezervuji dokument

Pokud Vámi požadovaný titul je vypůjčen u jiného čtenáře, můžete si jej rezervovat stisknutím tlačítka „Rezervuj„.

Po stisknutí tlačítka „Rezervuj“ se objeví formulář.

Zde vyplníte číslo Vašeho čtenářského průkazu a PIN.

Do pole „Aktuální do“ uvedete, do kdy máte o rezervaci zájem. Přednastaven je jeden rok.

Pokud je na titul podáno více rezervací, zobrazí se jejich počet ve formuláři.

Pokud jste na Čtenářské přihlášce uvedl(a) adresu své elektronické pošty nebo telefonní číslo, bude Vám zaslána zpráva v okamžiku, kdy je dokument připraven k vyzvednutí.

  1. Jak si prodloužím výpůjčky

Přihlaste se do svého čtenářského konta. Výpůjčky označené vpravo čtverečkem se zatržením si můžete prodloužit kliknutím na horní tlačítko Prodluž označené výpůjčky (vpravo).

Výpůjčky nelze prodloužit, pokud je již překročena výpůjční doba                     3 měsíce, nebo pokud je dokument rezervován jiným čtenářem.

 

  1. Jak zruším rezervaci

Rezervaci můžete zrušit po přihlášení do svého čtenářského konta kliknutím na červený křížek  vedle rezervovaného titulu. Následně potvrďte dotaz na zrušení rezervace kliknutím na tlačítko ANO.