Soutěž „Nejlepší čtenáři třídy“

Naše knihovna každoročně vyhlašuje mezi žáky nižšího stupně Základní školy Neplachovice nejlepší čtenáře. Akce má již dlouholetou tradici a slouží jako podpůrný projekt s cílem rozvíjet v dětech čtenářské návyky.

Hlavním kriteriem pro vyhodnocení je počet výpůjček a počet návštěv knihovny v období od 1. září do 31. května.

Nejlepší čtenáři třídy 2016

Nejlepší čtenáři třídy 2015