Pasování prvňáčků na rytíře Řádu čtenářského – rok 2015

 

V sobotu 6. června proběhl v Místní knihovně Pavla Křížkovského slavnostní pasovací ceremoniál, jehož hlavními hrdiny byli žáci 1. třídy Základní školy v Neplachovicích. Ceremoniál byl završením jejich celoroční práce, při které děti prokázaly vlastnosti pravých rytířů v boji s českou abecedou. Každé písmenko zdálo se jim být bájným drakem, se kterým se musely utkat s odvahou a vytrvalostí. Neocenitelným pomocníkem, který jim vždy stál po boku, byla paní učitelka Mgr. Martina Mrkvanová, vždy trpělivá, laskavá a ochotná podpořit své panoše i ve chvílích, kdy je opouštěla odvaha či trpělivost.
Slavnostní ceremoniál byl započat ve 14. hodin. Nejdříve byli přivítáni a dekorováni vzácní hosté – starosta království Holasovického Ing. Václav Volný, starostka sousedního království Neplachovického Dana Schreierová a ředitelka království Školního PaedDr. Ivana Pavlíková.
Slavnostní fanfára ohlásila příjezd krále Čtenářské říše Knihoslava I. (nepřekonatelný Karel Vaněk z Neplachovic). Děti se zatajeným dechem sledovaly jeho triumfální vstup, mnohé z nich se i maličko bály. Pan král si však již po prvních slovech získal nejen jejich pozornost, ale i srdce. Děti společně s paní učitelkou předvedly, jak krásně se naučily číst, a poté se přistoupilo k obřadu pasovacímu. Král Knihoslav I. přednesl pasovací slib a děti jej stvrdily hlasitým „Tak slibuji“. Pak už se pasovalo, pasovalo a pasovalo…
Domů si děti odnesly nejen nezapomenutelný zážitek, ale i pasovací list, knihu Bajek od Jeana de la Fontaina, knihu pohádek a doplňovaček, kterou si v knihovně vyrobily, plyšového medvídka, čokoládu a dárkový poukaz do knihovny.
Děkujeme všem, kteří podali pomocnou ruku a pomohli s přípravami či průběhem akce.

pasovani

Fotogalerie:

pasování1Červen – Pasování prvňáčků na rytíře Řádu čtenářského
Slavnostní pasovací ceremoniál, při němž byli žáci 1. třídy pasováni králem Knihoslavem I. na rytíře Řádu čtenářského.