Ceník služeb

Registrační poplatky

děti do 15 let 10,- Kč/rok
dospělí nad 15 let 20,- Kč/rok
čtenáři nad 70 let ZDARMA

 

Meziknihovní výpůjční služba:

Meziknihovní výpůjční služba 40,- Kč/1 dokument

 

Veřejný internet:

Děti i dospělí ZDARMA

 

Sankční řád

Sankční řád: nedodržení výpůjční lhůty

1. upomínka         1. den od konce výpůjční doby 10,- Kč
2. upomínka 14. den od konce výpůjční doby 20,- Kč
3. upomínka 28. den od konce výpůjční doby 50,- Kč
4. upomínka 42. den od konce výpůjční doby 100,- Kč

 

Sankční řád: ztráta či poškození dokumentu

Pokuta za ztrátu či poškození dokumentu 50,- Kč + cena dokumentu