Právní databáze KONZULTANT

Od 20. července 2015 knihovna nabízí svým uživatelům vstup do právní databáze KONZULTANT.

Konzultant je elektronická knihovna právních předpisů tématicky rozdělená do jednotlivých právních okruhů (modulů). Registrovaným uživatelům nabízí přístup k právním předpisům, judikátům a dalším odborným textům nejen z účetní, daňové a pracovně právní oblasti. Jednou z mnoha předností jsou fulltextové vyhledávání a hypertextové odkazy navazujících předpisů. Mezi dalšími výhodami softwaru Konzultant je také provázanost s programem TaxEdit, který slouží ke zpracování daňové agendy.

Databáze právního informačního systému Konzultant zahrnuje běžně přístupné zákony a další právní normy zobrazené v časové rovině od původního až po aktuální znění. Kromě těchto právních předpisů obsahuje i judikáty (soudní rozhodnutí) z daňové a účetní oblasti. Nemalou součástí jsou také vzory smluv a podání jež jsou zpracovány na základě platných právních předpisů, s nimiž jsou propojeny pomocí aktivních odkazů. Vzory smluv a podání lze následně upravovat podle skutečných potřeb.

Předpisy i moduly jsou navzájem propojeny barevně zvýrazněnými hypertextovými odkazy a citacemi, které jsou nadefinovány na konkrétní místo a umožňují tak práci s právními normami ve všech souvislostech.

Právní systém umožňuje fulltextové vyhledávání dle klíčových slov a jejich barevné zvýraznění a orientaci v daném předpisu pomocí šipek, dále také porovnání dvou různých novel téhož předpisu s barevným probarvením rozdílnosti textu nebo umožňuje vytváření vlastních poznámek k daným částem textu apod.

Skladbu jednotlivých právních okruhů si uživatel určuje podle svých vlastních potřeb.