Vyhodnocení II. ročníku soutěže „Lovci perel 2016“

Medailové pozice:

1.místo: Lea Bumbálková 62 perel
2.místo: Teo Bumbálek     53 perel
3.místo: Matěj Bilík           27 perel

1. prosince jsme slavnostně ukončili již II. ročník čtenářské soutěže Lovci perel. Soutěž vznikla jako celoroční projekt v Knihovně města Hradce Králové a jejím cílem je podpora dětského čtenářství.
Ve druhém ročníku se do soutěže aktivně zapojilo 35 dětí, které s nadšením četly perlorodky, vyplňovaly hrací karty a sbíraly zasloužené perly. Ty šikovnější zodpověděly i nepovinné otázky a za odměnu obdržely knihovnické peníze – moriony.
Za celoroční vytrvalost jsme odměnily nejúspěšnější lovce diplomy a knižními poukazy. Kdo přišel na slavnostní ceremoniál, pochutnal si na skvělém dortu s motivem mořského světa.
Knihovnický krámek se dětem otevřel 1. prosince – majitelé morionů měnily své peníze za knihy, knižní poukázky, výtvarné potřeby, dárky pro rodiče či kamarády, nebo nejrůznější drobnosti.
Blahopřejeme všem zúčastněným a těšíme se na další, v pořadí již třetí ročník!
 

perlovykramek1.12. – 16.12.2016 – Perlový krámek
Krámek s odměnami pro lovce perel, kteří si vysoutěžili moriony.

 

lovciperel20161.12.2016 – Slavnostní vyhlášení soutěže „Lovci perel“
Ceremoniál, při kterém byly vyhodnoceni nejúspěšnější sběrači perel.