BIBLIOSCHRÁNKA

Biblioschránka umožňuje čtenářům vracet vypůjčené knihy 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Pravidla pro použití BIBLIOSCHRÁNKY:

  • knihy se do schránky vkládají jednotlivě a vždy hřbetem napřed
  • do BIBLIOSCHRÁNKY lze vracet pouze dokumenty zapůjčené v Místní knihovně Pavla Křížkovského Holasovice
  • knihy vhozené do BIBLIOSCHRÁNKY vám odepíšeme ze čtenářského konta následující pracovní den
  • pokud hodíte knihy do schránky po uplynutí výpůjční doby, poplatky za upomínky od vás vybereme při příští návštěvě
  • nevhazujte časopisy – mohlo by dojít k jejich poškození