REGIONÁLNÍ FUNKCE

 

Místní knihovna Pavla Křížkovského v Holasovicích je od roku 2002 jednou z 15 pověřených knihoven v Moravskoslezském kraji, zajišťujících výkon regionálních funkcí.
V současné době obsluhuje ve svém regionu 21 neprofesionálních knihoven, včetně svých poboček.

Co jsou Regionální funkce?

Regionální funkce tvoří řada služeb, které knihovnám v kraji poskytují krajské a jimi pověřené knihovny. Jejich financování je od roku 2005 zajištěno z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

mskraj_logo

 

Co je cílem Regionálních funkcí?

Hlavním cílem regionálních funkcí je zvýšit úroveň činnosti i těch nejmenších knihoven tak, aby každý obyvatel kraje měl přístup k širokému množství dokumentů a k rozmanitým službám knihoven.

Zásadní dokumenty:

Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky.

 Zásady zajištění výkonu regionálních funkcí v Moravskoslezském kraji.

 Podrobně o krajských programech regionálních funkcí na podporu knihoven vypovídá metodický pokyn  Služby knihoven knihovnám.