MEZIKNIHOVNÍ VÝPŮJČNÍ SLUŽBA – pro čtenáře
 

Pokud máte zájem o knihu, kterou v našem fondu nemáme, můžete požádat o její zapůjčení z jiné knihovny v rámci Meziknihovní výpůjční služby.


Jak si mohu knihu objednat?

Knihu lze objednat následujícími způsoby:

  • vyplněním žádanky přímo u výpůjčního pultu
  • zasláním elektronické žádanky, obsahující údaje o žádané knize (autor, název, rok vydání, ISBN) a údaje o objednávajícím (jméno a číslo Vaší průkazky)
  • e-mailem na adrese:   knihovna@obecholasovice.cz

Jak dlouho mohu mít knihu vypůjčenou?

Většinou je výpůjční doba 30 dní, někdy to však může být i méně. Přesný termín vrácení dokumentu máte zapsán na etiketě, nalepené na obalu vypůjčené knihy. Do tohoto data je nutné knihu buď vrátit, nebo zažádat 5 dní před uplynutím výpůjční lhůty o její prodloužení! V opačném případě platí stejná pravidla jako při nedodržení výpůjční lhůty u dokumentu z našeho fondu.


Jak si mohu výpůjčku prodloužit?

  • zasláním e-mailu na adresu knihovna@obecholasovice.cz
  • sdělením svého požadavku službě u výpůjčního pultu

Je ale nutné vědět, že ne vždy poskytující knihovna dokument prodlouží! Zároveň je podmínkou včasné požádání o prodloužení, tedy minimálně pět dní před uplynutím stanovené výpůjční doby.


Kolik mě bude využití meziknihovní výpůjční služby (neboli MVS) stát?

Poplatek při meziknihovní výpůjční službě zahrnuje poštové a balné ve výši 40,- Kč za jednu objednanou knihu.