ZÁKLADNÍ ÚDAJE

název knihovny:

Místní knihovna Pavla Křížkovského Holasovice


sídlo knihovny:

Holasovice 122


evidenční číslo knihovny:

1837


sigla knihovny:

OPG502