JAK SI PRODLOUŽÍM VÝPŮJČKY

Přihlaste se do svého čtenářského konta. Výpůjčky označené vpravo čtverečkem se zatržením (1) si můžete prodloužit kliknutím na horní tlačítko Prodluž označené výpůjčky (2) .

2

Výpůjčky nelze prodloužit v těchto případech:

  • již je účtován upomínací poplatek
  • dokument je rezervován jiným čtenářem.
  • je překročena výpůjční doba 100 dní