MEZIKNIHOVNÍ VÝPUJČNÍ SLUŽBA – pro knihovny

Místní knihovna Pavla Křížkovského Holasovice poskytuje výpůjčky z fondu všem knihovnám České republiky. O poskytnutí výpůjčky lze požádat:

• elektronicky prostřednictvím formuláře MVS pro knihovny

• e-mailem na adrese: knihovna@obecholasovice.cz


Pro poskytnutí této služby platí u titulů beletrie časový odstup cca 1–1,5 roku od doby vydání dokumentu.


Knihovnám při zasílání dokumentu neúčtujeme poštovné!


Odpovědný pracovník:

Helena Dehnerová

tel.: 595 172 539

e-mail: knihovna@obecholasovice.cz