JAK SE PŘIHLÁSÍM DO SVÉHO ČTENÁŘSKÉHO KONTA

 
prihlaseni

  • zadejte číslo Vaší průkazky
  • zadejte PIN (čili datum narození ve formátu RRMMDD)

RR = poslední dvojčíslí roku narození
MM = měsíc narození ve tvaru dvojčíslí (př. červen=06)
DD = den narození ve tvaru dvojčíslí (př. 5. = 05)

Příklad: datum narození 5.6.2002
PIN: 020605

  • stiskněte tlačítko ODEŠLI