PROJEKTY

 

DO KNIHOVNY ZA POHÁDKOU


Projekt “Do knihovny za pohádkou” vznikl proto, abychom vrátili do dětských životů klasické pohádky.
 
České národní pohádky z pera Boženy Němcové a Karla Jaromíra Erbena patří k našemu kulturnímu dědictví. V dnešní digitální době se však postupně vytrácí. Jsou nahrazovány pohádkami moderními – ale proč? Vždyť v klasických pohádkách se skrývalo nejedno nadčasové moudro. Vezměme si třeba Perníkovou chaloupku, jejíž poselství je jasné a platné i dnes: zdaleka ne všechno, co je krásné a voňavé zvenčí, je takové i uvnitř …
 
V rámci projektu “Do knihovny za pohádkou” pracujeme se začínajícími čtenáři, tedy s prvňáčky. Při návštěvě knihovny jim přečteme pohádku a pro porozumění textu ji děti následně podle obrázků převypráví. Tím naše setkání ale zdaleka nekončí. Každé pohádce vytvoříme ilustraci. Malujeme, stříháme, lepíme… Děti si k nám do knihovny za pohádkou přijdou celkem čtyřikrát a to už máme dost obrázků na to, abychom každému dítěti vytvořili první knihu pohádek. S jeho vlastními ilustracemi! Pohádky doplníme různými úkoly, vztahujícími se k textu, takže kniha zůstává dítěti společníkem ještě dlouhou dobu.
 
Píle a mimořádné úsilí má být vždy po zásluze odměněno, proto v závěru školního roku pozveme prvňáčky na mimořádné setkání. Do knihovny přijede vzácný host – král říše pohádek, Knihoslav I. Děti mu ukáží, jak krásně se naučily číst, pochlubí se svými vlastnoručně ilustrovanými knihami. A tak panu králi nezbyde, než každého z nich pasovat na rytíře Řádu čtenářského. Pasovací ceremoniál je velmi slavnostní, zdobí jej svou přítomností vzácní hosté – starosta obce Holasovice, starostka obce Neplachovice a ředitelka základní školy.
 
Přejeme si, aby pohádky, které děti u nás poznaly, zůstaly v jejich srdcích až do dospělosti. Protože až přijde čas předávat je další generaci, budou připravené. Budou je vyprávět svým dětem.