Květen – červen – Výstava fotografií Libora Hřivnáče s názvem Chrám Páně