Přednáška „Dřevěné kostely na severní
Moravě a ve Slezsku“