JAK VYHLEDÁVAT V KATALOGU

katalog popisky

Jak si můžu v katalogu vyhledat dokument?

Jednoduše tak, že do jednoho z vyhledávacích polí zadáte alespoň část hledaného pojmu.

Horní roletka (1) vám dává možnost ještě před vyhledáváním zvolit, v jakých dokumentech bude prohledávání provedeno. Na výběr zde máte tyto možnosti:

  • vyhledávání ve všech dokumentech – nastaveno jako výchozí
  • knihovna Holasovice
  • pouze tituly periodik
  • pouze hry

Jiné než výchozí nastavení použijte v případě, že by vám katalog mohl zobrazit mnoho výsledků.

Otazník (2) – kliknutím na něj zjistíte statistické údaje o tom, kolik má knihovna svazků a titulů knih, brožur, časopisů a her ve kterých bude systém vyhledávat.

Vyhledávací pole Autor (3): do tohoto pole vkládáte příjmení autora. Pokud si nejste autorovým jménem jisti, můžete použít seznam všech autorů (kteří jsou v systému knihovny vloženy), jenž se v abecedním pořadí skrývá pod odkazem slova Autor na tomto řádku.

Vyhledávací pole Název (4) : zde vkládáte název titulu, který si přejete najít.

Vyhledávací pole Klíčové slovo (5): toto pole použijte, pokud nehledáte konkrétní titul, ale zajímá vás seznam literatury k určitému tématu (např. Vánoce, pletení, alternativní medicína apod.)

Záložka Kombinovaný dotaz (6)

Pokud chcete zadat složitější dotaz s použitím logických operátorů, použijte kombinovaný dotaz.
Zde můžete zkombinovat až 5 různých podmínek za použití logických operátorů Zároveň a Nebo.

Vyhledávat můžete z více než 20 polí (např. Autor, Název, Klíčové slovo, Nakladatel/Vydavatel, Edice aj.)

Při použití volby Zároveň pro spojení podmínek budou nalezeny ty tituly, které splňují všechny podmínky.

Při spojení podmínek pomocí Nebo budou nalezeny tituly, které splňuji alespoň jednu z nich

Mezi vybraným polem a hledaným pojmem mohou být tyto vztahy: rovno, začíná, obsahuje a kromě.

Rovno – znamená, že se vyhledají jenom záznamy, které obsahují zadaný výraz ve stejném tvaru

Začíná – znamená, že zadaný výraz nemusí být kompletní (např. ze slova „příroda“ zadáte jenom „příro“).

Obsahuje – znamená, že můžete zadat výraz, který obsahuje pouze začátky slov (místo „literární věda“ můžete zadat „lit věd“).

Kromě – znamená, že se vyhledají všechny záznamy, které vámi zadaný termín neobsahují.

Pokud po zadání podmínek zaškrtnete volbu Zobraz vše, výsledky vyhledávání se zobrazí v podobě kompletních katalogizačních lístků, ale bez údajů o výpůjčkách jednotlivých exemplářů. Tato volba je vhodná pro srovnání údajů u více titulů. Standardní zobrazení výsledků vyhledávání je popsáno dále v textu.

Výsledky vyhledávání

Po kliknutí na tlačítko Hledej se zobrazí Výsledky vyhledávání:

Výsledky vyhledávání si můžete seřadit podle položek uvedených v nabídce Řazení, umístěné pod seznamem vyhledaných záznamů, nebo kliknutím na zelený trojúhelník umístěný vedle názvu sloupce.

V sloupci Dok jsou zkratky jednotlivých druhů knihovních dokumentů.

● KN je zkratka pro knihy

● PE pro periodika

● BR pro brožury 

● HR pro hry

Pokud ve výsledcích vyhledávání kliknete na název dokumentu, zobrazí se Katalogizační lístek a tabulka Lokace exemplářů:

Katalogizační lístek obsahuje základní bibliografické údaje o dokumentu, včetně anotace

Lokace exemplářů vám říká, ve které knihovně se dokument nachází a zda je k dispozici k vypůjčení (Status)

Pokud se v poli Signatura u dané knížky objeví písmenka KA, LO nebo ST, jsou tyto knihy k dispozici v pobočkách Kamenec, Loděnice a Štemplovec. Tyto knihy nelze půjčit v knihovně v Holasovicích, pouze v daných pobočkách.

Zde je přehled signatur přidělených jednotlivým obsluhovaným knihovnám:

Bohdanovice BO Lhotka u Litultovic LH
Brumovice BR Litultovice LI
Deštné DE Loděnice LO
Dolní Životice DZ Malé Heraltice MH
Hlavnice HL Mladecko ML
Hořejší Kunčice HK Nový Dvůr ND
Jakartovice JA Sádek SA
Jamnice JC Stěbořice SB
Jezdkovice JE Štemplovec ST
Kamenec KA Úvalno UV
Košetice KO Velké Heraltice VH