Poprvé v knihovně

Jak se stát čtenářem naší knihovny?  Stačí nás navštívit v knihovně, nebo její pobočce, a mít s sebou občanský průkaz, případně jiný doklad, kterým můžete doložit svou totožnost.

Po registraci do knihovny můžete využívat všech jejich služeb.

Co potřebujete k vystavení čtenářského průkazu:

Čtenář do 15 let

Uživatelem knihovny se může stát dítě do 15 let, které prokáže svoji totožnost přiměřeným způsobem, po souhlasu rodiče či zákonného zástupce.

 • vyplněnou přihlášku podepsanou zákonným zástupcem
 • peníze na zaplacení registračního poplatku

Registrační poplatek – dítě do 15 let:      10,- Kč/1 rok

Čtenář nad 15 let                                                                                                          

Uživatelem knihovny se může stát každá osoba s trvalým nebo dlouhodobým pobytem v České republice, která tuto skutečnost doloží občanským průkazem nebo jiným platným průkazem totožnosti.

 • platný občanský průkaz
 • peníze na zaplacení registračního poplatku
 • vyplněná a podepsaná přihláška, zavazující dodržování knihovního řádu

Registrační poplatek – dospělý čtenář nad 15 let:     20,- Kč/1 rok

Podmínky půjčování:

Půjčovní doba: 51 kalendářních dnů, není-li určeno jinak

Prodlužování výpůjček:

 • osobní návštěvou
 • telefonicky
 • on-line prostřednictvím čtenářského konta v el. katalogu
 • e-mailem

Nelze prodloužit:

 • titul, který je rezervovaný
 • titul, který je  vypůjčen déle než 100 dnů
 • na čtenářském kontě je jakýkoliv finanční dluh (registrace, upomínka)